ประกันสำหรับคุณแม่ เลือกแบบไหนเวิร์กสุด มาดูกัน

เดือนแห่งวันแม่ทั้งที หากอยากตอบแทนคุณแม่แบบฉลาดๆ แอดมินแนะนำให้อีกวิธีหนึ่งนั่นคือ ประกันสำหรับคุณแม่ นั่นเอง เพราะนอกจากคนได้รับจะรู้สึกดี๊ดีแล้ว ยังได้ประโยชน์ทั้งระยะสั้น กลาง และยาวอีกด้วย หากเกิดเรื่องไม่คาดคิด ก็มีเงินประกันมาช่วยเหลือ หากไม่เกิดก็ยิ่งดีเลย เงินที่จ่ายไปก็ไม่ได้หายไปไหน ได้คืนกลับมาพร้อมดอกเบี้ยอีกต่างหาก เห็นอย่างนี้แล้วน่าทำ ประกันให้คุณแม่ สักฉบับ 2 ฉบับจริงไหมละครับlife-insurance

แต่ไอ้ประกันที่ว่าเนี่ย มันมีแบบไหนบ้างนะ หนุ่มสาวอย่างเราบางทีก็รู้สึกไม่ถนัด ภาษาประกันก็อ่านไม่ค่อยเข้าใจอีก บทความนี้จะมาช่วยไขกระจ่างครับว่าประกันชีวิตมีแบบไหนบ้าง ที่เหมาะกันคุณแม่มากที่สุด

หลังจากที่หาข้อมูลอยู่พักใหญ่ ก็สรุปว่าประกันชีวิตหลักๆจะมีอยู่ทั้งหมด 4 แบบด้วยกัน ดังนี้ครับ

 1. ประกันชีวิต
 2. ประกันสุขภาพ
 3. ประกันอุบัติเหตุ
 4. ประกันเพื่อชีวิตหลังเกษียณ

มาลองดูกันเลยคครับ ว่าแต่ละแบบต่างกันยังไง

แบบที่ 1 ประกันชีวิต คือ ประกันความเสียหายไม่ว่าจะเป็นการตาย  การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ในยามชราที่อาจเกิดขึ้น โดย “ผู้เอาประกัน” หมายถึงคุณแม่นั่นแหละ มีหน้าที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันให้แก่บริษัทประกันตามที่ตกลงกันไว้ แต่หากเราจะซื้อให้คุณแม่ก็คือเราเป็นคนจ่ายเบี้ยประกันแทนนั่นเองครับ และเมื่อใดที่ “คุณแม่” ได้รับความเสียหายตามที่กล่าวไว้ตอนต้น บริษัทประกัน ก็จะจ่ายค่าชดเชยตามจำนวนที่ตกลงกันไว้นั่นเอง

ซึ่งรูปแบบประกันชีวิตยังแบ่งออกเป็น 4 ขั้นพื้นฐานอีก คือ

 1. แบบตลอดชีพ เป็นประกันชีวิตที่มีการจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์(ซึ่งอาจจะเป็นใครก็ได้เช่นตัวเราเอง หรือลูกหลานคนอื่นๆ ตามที่เราได้ระบุไว้) เมื่อคุณแม่เสียชีวิต
 2. แบบสะสมทรัพย์ เป็นส่วนผสมของการคุ้มครองชีวิตและการออมทรัพย์โดยผู้เอาประกันจะได้รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา เช่นจ่ายเบี้ย 10 ปี คุ้มครอง 15 ปีเป็นต้น พอครบ 15 ปีก็ได้เงินคืนมาพร้อมดอกเบี้ย(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ทำนะครับ)
 3. แบบชั่วระยะเวลา เป็นการคุ้มครองการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น 1 ปี, 5 ปี, 10 ปี
 4. แบบเงินได้ประจำ เหมาะสำหรับผู้เอาประกันเพื่อการสะสมทรัพย์ไว้เป็นค่าใช้จ่ายหลังจากที่เกษียณอายุแล้ว

ลองมาดูตารางเปรียบเทียบกันครับ

ประกันสำหรับคุณแม่ 01

อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของแอดมินเท่านั้นนะครับ ไม่มีผิดหรือถูกขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสถานการณ์ของแต่ละคนด้วยครับ

ต่อมาแบบที่ 2 ประกันสุขภาพ คือ การที่บริษัทประกันตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของ “ผู้เอาประกัน” (หรือหมายถึงคุณแม่) ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ซึ่งประกันสุขภาพสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่ – เหมาะสำหรับบริษัททำให้ลูกจ้างมากกว่า
 2. การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพรายบุคคล – อันนี้คือแบบที่เหมาะสำหรับคุณแม่ครับ

โดยจะให้ความคุ้มครอง เช่น มีค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการทั่วไป ค่าแพทย์ ชดเชยให้ แต่ค่าชดเชยจะจ่ายให้ตามจำนวนวงเงินที่เลือกทำไว้ จะเห็นว่าแบบนี้ฟังดูเหมาะเป็น ประกันสำหรับคุณแม่ ทีเดียวเลยนะครับ

แบบที่ 3 ประกันอุบัติเหตุ คือ ประกันที่ให้ความคุ้มครองกับผู้เอาประกัน กรณีที่ “ผู้เอาประกัน”(หรือคุณแม่) ประสบอุบัติเหตุได้รับการบาดเจ็บทางร่างกาย ไปจนถึงต้องเข้าโรงพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิต บริษัทประกันจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ ทั้งนี้ประกันอุบัติเหตุแบ่งออกเป็น 3 กรมธรรม์ด้วยกัน

 1. กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นการใช้สำหรับการประกันภัยเฉพาะบุคคลคนเดียวเท่านั้น
 2. กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ใช้สำหรับกลุ่มบุคคลที่มีการรวมตัวกันไว้ก่อนแล้ว เช่น กลุ่มพนักงานของบริษัท กขค จำกัด
 3. กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา เป็นประกันภัยแบบกลุ่มโดยที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้จัดทำให้แก่นักเรียนในสังกัด

แน่นอนว่ากรมธรรม์ที่เข้าข่ายมากที่สุดสำหรับประกันอุบัติเหตุคือเป็นแบบส่วนบุคคลนะครับ

แบบสุดท้าย ประกันเพื่อชีวิตหลังเกษียณ เป็นการช่วยให้เราสามารถวางแผนการออมเงินเพื่อชีวิตในวัยเกษียณของเราได้ ดังนั้นการเลือกประกันประเภทนี้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีการคำนวณและวางแผนการเกษียณของเราที่อายุเท่าไหร่ ตัวอย่างเช่น หากเราวางแผนเกษียณที่อายุ 55 ปี เมื่อถึงเวลาเราสามารถเลือกรับเงินก้อนทั้งหมดตอนอายุ 55 ปี หรือรับเงินรายงวดตั้งแต่อายุ 55 ปีหรือรับเงินก้อนบางส่วนและรับเงินรายงวดบางส่วนตั้งแต่อายุ 55 ปี เป็นต้น (ขึ้นอยู่กับสัญญาของกรมธรรม์) ซึ่งแต่ละแบบจะสามารถเลือกรับผลประโยชน์ที่แตกต่างกันไปตามสัญญากรมธรรม์ของบริษัทประกันนั้นๆ

มาลองดูตารางเปรียบเทียบทั้ง 4 แบบกันครับ

ประกันสำหรับคุณแม่ 02

จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นว่าแต่ละแบบล้วนมีความสำคัญในแบบที่แตกต่างกัน ประกันชีวิต ก็มีความจำเป็นในกรณีที่คุณแม่ได้รับความเสียร้ายแรงทางด้านร่างกาย ประกันสุขภาพ ก็เหมาะเพราะคุณแม่อายุเยอะขึ้นก็มีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายขึ้น ประกันอุบัติเหตุ ก็ดูจำเป็นเพราะยิ่งท่านอายุมากขึ้นเคลื่อนไหวยากขึ้นมีโอกาสประสบอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้น จะมีก็แต่ ประกันชีวิตหลังเกษียณ ที่สำหรับแอดมินแล้วคิดว่าเหมาะที่จะทำกับตัวเองมากกว่า

น่าจะพอทราบกันแล้วนะครับว่าประกันแต่ละแบบแตกต่างกันยังไง แต่ก่อนที่จะเลือกประกันให้กับคุณแม่ แอดมินอยากให้คำนึงถึงอีก 4 อย่างที่ต้องพิจารณา ซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเลย คือ

 1. ประกันแบบไหนที่เหมาะสมกับคุณแม่ จะคุ้มครองระยะสั้นหรือยาวหรือคุ้มครองเฉพาะการเสียชีวิตเท่านั้นหรือต้องการสะสมทรัพย์ โดยต้องทำการศึกษาเปรียบเทียบให้ละเอียดก่อนตัดสินใจนะคะ
 2. วงเงินการเอาประกันก็แตกต่างกันออกไปเช่นกัน จึงต้องคิดคำนวนกำลังในการส่งเบี้ยประกันด้วยนะครับ
 3. ควรพิจารณาสัญญาเพิ่มเติมและเปรียบเทียบกันหลายๆแบบเพื่อเลือกแบบที่เหมาะกับคุณแม่มากที่สุด
 4. และแน่นอนที่สุดต้องเลือกทำประกันกับบริษัทที่มีความมั่นคงและมีมาตรฐานด้วยนะครับ มีปัญหาขึ้นมาเคลมยาก อย่าหาว่าไม่เตือนนะครับ

พอจะเห็นภาพแล้วแล้วนะครับ จริงๆเรื่องของประกันก็ไม่ได้ยากจนเกินไป หวังว่าการรีวิวครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านไม่มากก็น้อย สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมด้านประกันภัยต่างๆและการลงทุนในรูปแบบอื่นที่น่าสนใจได้จาก https://www.krungsri.com/bank/th/KrungsriGuru.html ครับ